Pages

GalleryAlso sold by owner:

France: Rue de Mulhouse 64 Lot 47 (L'Adresse) 68300 Saint Louis Haut Rhin

Sweden: Bronnestad 6146  28192 Hassleholm
Skatteverket Organization Number 302390-0560
This house was classified as Class C  for Energy Performance under European Law.

Check our partner websites  https://northpropertysale.com
                                              https://northpropertysale.gandi.ws

Energy Consumption

SAMMANFATTNING
Fastigheten Närsidan omfattar ett fristående hus. Huset är uppfört i två plan. Uppvärmning
sker med direktverkande el. Normalårskorrigerad energianvändning (energiprestanda) för
värme och fastighetsel ligger på 46 kWh/m2 och år. Förväntat värde för denna typ av byggnad
är 132-162 kWh/m2 och år


 
Have your say!  Questions?
http://www.questionpro.com

SSL Certificates