Pages

Gallery

Skatteverket Organization Number 302390-0560

Also sold by owner:

France: Rue de Mulhouse 64 Lot 47  68300 Saint Louis Haut Rhin

Sweden: Bronestad 6146  28192 Hassleholm

Brazil: Rua Seis Nº 300 CEP 88333-035  Praia das Taquaras - Santa Catarina


This house was classified as Class C  for Energy Performance under European Law.Also sold by owner:

France: Rue de Mulhouse 64 Lot 47  68300 Saint Louis Haut Rhin

Sweden: Bronestad 6146  28192 HassleholmEnergy Consumption

SAMMANFATTNING
Fastigheten Närsidan omfattar ett fristående hus. Huset är uppfört i två plan. Uppvärmning
sker med direktverkande el. Normalårskorrigerad energianvändning (energiprestanda) för
värme och fastighetsel ligger på 46 kWh/m2 och år. Förväntat värde för denna typ av byggnad
är 132-162 kWh/m2 och år

Contact:postmaster@northpropertysale.info
 
Have your say!  Questions?
http://www.questionpro.com

SSL Certificates